STTSố hiệuTên văn bảnĐơn vị ban hànhNgày ban hànhTải về
1 1104/BCT-KV1 Về việc Australia tạm ngừng nhập khẩu tôm và thịt tôm chưa nấu chín từ các nước Châu Á Bộ Công Thương 14/02/2017 Tải về
2 27/2014/TT-BCT Thông tư số 27/2014/TT-BCT quy định về quá cảnh hàng hoá của Vương quốc Campuchia qua lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Bộ Công Thương 04/09/2014 Tải về
3 22/2014/TT-BCT Thông tư số 22/2014/TT-BCT ngày 30/6/2014 về việc quy định chi tiết một số nội dung của Quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên giới đất liền ban hành kèm theo Quyết định số 45/2013/QĐ-TTg ngày 25/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ Bộ Công Thương 30/06/2014 Tải về
4 21/2014/TT-BCT Thông tư số 21/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 về việc sửa đổi, bổ sung Quy tắc cụ thể mặt hàng ban hành kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc c Bộ Công Thương 25/06/2014 Tải về
5 20/2014/TT-BCT Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/06/2014 Quy định thực hiên Quy tắc xuất xứ trong hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc Bộ Công Thương 25/06/2014 Tải về
6 Chỉ thị số 12/CT-BCT Chỉ thị số 12 về tăng cường công tác thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu trong thời gian tới Bộ Công Thương 28/04/2014 Tải về
7 06/2014/TT-BCT Quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2014 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hoá có xuất xứ từ Công hoà Dân chủ nhân dân Lào Bộ Công Thương 11/02/2014 Tải về
8 179/2013/NĐ-CP Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Chính phủ 14/11/2013 Tải về
9 1212/QĐ-BCT QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THU HỒI GIẤY PHÉP KINH DOANH XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU XĂNG DẦU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ MÊ KÔNG BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG 15/03/2012 Tải về
10 279/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt Chương trình Phát triển xuất khẩu thủy sản đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 Thủ tướng Chính phủ 07/03/2012 Tải về
11 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu Chính phủ 13/08/2010 Tải về