Bộ Công Thương quyết định gia hạn việc áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động
16/02/2011 02:56:39 PM (GTM +7)
Theo đó, Bộ Công Thương đã quyết định gia hạn việc áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động được quy định tại Thông tư số 22/2010/TT-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2010 và Thông tư số 31/2010/TT-BCT ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 14 tháng 2 năm 2011 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2011