Áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép
06/07/2010 11:59:35 AM (GTM +7)Ngày 20 tháng 5 năm 2010, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 22/2010/TT-BCT về việc áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép.


Thông tư này đã quy định việc áp dụng chế độ cấp phép nhập khẩu tự động đối với việc nhập khẩu sản phẩm thép quy định tại Phụ lục số 01 kèm theo.


Theo Thông tư, Sản phẩm thép nhập khẩu trong các trường hợp không thuộc phạm vi điều chỉnh và được thực hiện theo các quy định quản lý hiện hành bao gồm: hàng tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh; hàng nhập khẩu phi mậu dịch; hàng nhập khẩu để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công (kể cả hàng nhập khẩu để lắp ráp, sửa chữa, bảo hành).


Thông tư này có hiều lực kể từ ngày 05/07/2010.


Chi tiết thông tư, xin xem tại đây

--

www.moit.gov.vn