Bộ Công Thương quy định việc thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA) ...

Ngày 28 tháng 12 năm 2010, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 42/2010/TT-BCT về gia hạn việc áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép theo quy định tại Thông tư số 22/2010/TT-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2010 và Thông tư số 31/2010/TT-BCT ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.


    Cấp chứng nhận xuất xứ điện tử   Đăng ký website TMĐT   Cổng thông tin thị trường nước ngoài   Cải cách hành chính   Danh mục thiết bị sản xuất trong nước