STTTên Doanh nghiệpTên tiếng AnhSố đăng ký kinh doanhMã số thuế
1 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU TẮC VÂN TACVAN FROZEN SEAFOOD PROCESSING EXPORT COMPANY 2000336035 2000336035